Sunday, January 26, 2014

The Birds Are On A Wire

The birds are on a wire.
[dé bérds ár ón á wuáir](Pron. aproximada)
         | ðə bɜːdz ər ɒn ə ˈwaɪə | (Fonética)
Los pájaros están sobre un cable.


Download audio

Suggested activities


0 comments:

Related posts